*SR187G

概要: 1纵向三条连续沟槽及横向浅沟设计,提供优异的排水性能及抓地性能。

系列: 中长途

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/d43f0ca2-704e-47c5-8b54-60c50fa5783d.jpg

耐磨

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/0869da50-3e05-475c-aba7-17e49629a09d.jpg

新品

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/928ec06d-7361-4aaf-a64e-b93ea7319b13.jpg

防滑

*SR168

概要: 经典Z字形花纹,更科学的花纹角度,满足导向轮位的转向需求;

系列: 中长途

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/d43f0ca2-704e-47c5-8b54-60c50fa5783d.jpg

耐磨

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/7a75fc58-f683-4de9-ab47-8e4c52ace730.jpg

承重

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/54e94a0b-23f6-416a-a4f1-f07fa6dd1771.jpg

安全

*SR167AG

概要: 宽胎面深沟花纹,横向沟和肩部横向花纹提供出色的驱动性能和优异的耐磨性能;

系列: 中长途

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/d43f0ca2-704e-47c5-8b54-60c50fa5783d.jpg

耐磨

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/0869da50-3e05-475c-aba7-17e49629a09d.jpg

新品

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/54e94a0b-23f6-416a-a4f1-f07fa6dd1771.jpg

安全

*SR166

概要: 经典Z字形花纹,更科学的花纹角度,满足导向轮位的转向需求;

系列: 中长途

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/d43f0ca2-704e-47c5-8b54-60c50fa5783d.jpg

耐磨

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/7a75fc58-f683-4de9-ab47-8e4c52ace730.jpg

承重

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/928ec06d-7361-4aaf-a64e-b93ea7319b13.jpg

防滑

*SR163

概要: 宽胎面深沟花纹,横向沟和肩部横向花纹提传出色的驱动性能和优异的耐磨性能;

系列: 中长途

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/d43f0ca2-704e-47c5-8b54-60c50fa5783d.jpg

耐磨

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/7a75fc58-f683-4de9-ab47-8e4c52ace730.jpg

承重

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/d47bf379-df57-4e7a-b499-84f20ddb5ed4.jpg

抗载

*SR160

概要: 采用独特的花纹设计,提供优异的耐磨性能和良好的操控性能;

系列: 中长途

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/c10fc3aa-2512-492e-b644-7e760c53c85a.jpg

操控

portal-saas/new2022111121321215720/cms/image/d43f0ca2-704e-47c5-8b54-60c50fa5783d.jpg

耐磨

< 1 > 前往